Koniec z hejterami z ZKwP i FPL? Stanowisko hodowców!

 Koniec z hejterami z ZKwP i FPL? Stanowisko hodowców!

Polska Rada Kynologiczno-Felinologiczna zaprotestowała wobec nasilających się w przestrzeni publicznej przejawów agresji oraz wykorzystywania Internetu do szerzenia mowy nienawiści.

„Przypominamy, że celami działalności wszystkich naszych stowarzyszeń jest organizacja hodowli psów i kotów rasowych oraz wspieranie ciężkiej pracy naszych hodowców. Nietrudno jednak oprzeć się wrażeniu, że wśród naszej społeczności coraz częściej napotykamy na swobodną interpretację tych celów z niedającymi się niczym usprawiedliwić aktami mowy nienawiści”

– napisali w swoim oświadczeniu członkowie PRKF.

„Wszelkie przejawy agresji, w tym te, w których wykorzystywane są portale społecznościowe oraz strony internetowe nigdy nie służyły i nie będą służyć dobru naszej społeczności ani poruszanej sprawie. Jakiekolwiek zatargi i konflikty, bez względu na ich charakter, powinny być rozwiązywane w sposób nieuwłaczający drugiemu człowiekowi. Niezbywalna godność człowieka stanowiąca źródło naszej wolności zaczyna być mylnie interpretowana jako dowolność. Bez żadnej refleksji generowane są treści poniżające i uniżające drugiego człowieka. Dla chwilowej pozornej przewagi lub wygranej – bez namysłu i odpowiedzialności – dokonywane są akty wandalizmu na drugim człowieku”

– dodali.

„Jesteśmy świadomi, że pasja związana z hodowlą psów i kotów może być bardzo silna i emocjonalna. Jednakże, nie może to stanowić usprawiedliwienia dla braku szacunku i godności wobec drugiego człowieka. Dlatego też list ten jest naszą odezwą i wezwaniem
do tych wszystkich, którzy swoim zachowaniem sprzeniewierzają się w pracy hodowlanej takim wartościom, jak szacunek i poczucie bezpieczeństwa. Jest on również wyrazem wsparcia dla tych, których dobra osobiste są naruszane a godność umniejszana. W sposób oczywisty uznajemy tym samym, że bierność byłaby z naszej strony postawą akceptującą mowę nienawiści”

– stwierdziła Polska Rada Kynologiczno-Felinologiczna.

„Jako przedstawiciele oraz sygnatariusze niniejszego listu pragniemy zapewnić, że nie będziemy podejmować żadnej współpracy z osobami i organizacjami, które swoim działaniem wykazują się agresją, hejtem i brakiem szacunku. Tym samym wzywamy wszystkie organizacje oraz ich członków i hodowców, aby swoją postawą nie uwłaczały celom pracy hodowlanej, a w codziennej działalności kierowały się niepisanymi, lecz wszystkim znanymi zasadami wzajemnego szacunku, godności oraz szeroko rozumianej przyzwoitości”

– puentowano.

Polska Rada Kynologiczno-Felinologiczna zrzesza instytucje takie jak Polskie Porozumienie Kynologiczne, Związek Hodowców Psów Rasowych, , Global Cynological Union, Porozumienie Unia Felinologii Polskiej, Polski Klub Kynologiczny, Związek Psów Rasowych z Inowrocławia i współpracuje z Polską Federacją Kynologiczną.

RW/PRKF

Robert Wyrostkiewicz

Zobacz także