Kontakt

Portal napsitemat.com.pl i magazyn „Na Psi Temat”

kontakt@napsitemat.com.pl

ul. Tadeusza Rejtana 7/9 / 28, 02-516 Warszawa

Wydawca napsitemat.com.pl:

Polskie Porozumienie Kynologiczne

PPK

ul. Tadeusza Rejtana 7/9, 28, 02-516 Warszawa

Redaktor naczelny: Marta Garczyńska
Sekretarz redakcji: Dominika Kłosińska
Kontakt: Prezes PPK, Piotr Kłosiński
tel. 501 053 683
e-mail: biuro@ppk.org.pl

Prezes PPK

Wydawca napsitemat.com.pl i „Na Psi Temat”

Piotr Kłosiński

Piotr Kłosinski
535 009 683
biuro@ppk.org.pl
p.klosinski@napsitemat.com.pl