[TYLKO U NAS!] Kynolog z PPK w Senacie o oczekiwanej Piątce dla psów

11 grudnia 2020 r. podczas debaty dotyczącej rolnictwa Piotr Kłosiński, prezes Polskiego Porozumienia Kynologicznego, mówił senatorom i obecnym w Izbie Wyższej posłom o zagrożeniach „zamrożonej” Piątki dla zwierząt i potrzebie prawdziwej Piątki dla psów.

Kłosiński zaprezentował pięć postulatów kynologów, które powinny znaleźć się w nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt:

1. KONSULTACJE

2. EKSPERCI A NIE IDEOLODZY

3. STOP DLA MONOPOLU ZKwP!

4. FUNDUSZ, STERYLIZACJA I KASTRACJA

5. CERTYFIKACJA

Zobacz także