PZŁ rozmawia z kynologami. Koniec ery monopolu ZKwP!

 PZŁ rozmawia z kynologami. Koniec ery monopolu ZKwP!
Polskie Porozumienie Kynologiczne oraz Polska Rada Kynologiczno-Fellinologiczna spotkały się z Łowczym Krajowym Polskiego Związku Łowieckiego. Spotkanie miało na celu rozmowy na temat współpracy w dziedzinie kynologii łowieckiej. Psy myśliwskie i szerzej, psy pracujące (np. w policji) to domena, którą coraz częściej profesjonalnie zajmują się nasi hodowcy.
„Psy rasowe a dla PZŁ w szczególności rasy myśliwske ( pracujące) nie mają barw politycznych czy barw organizacyjnych, jedynym a jak istotnyn elemętem jest UŻYTKOWOŚĆ . I takimi kryterimi już kieruje się PZŁ. Wierzymy, że po opracowaniu merytorycznego porozumienia o wspólpracy, już w maju uda się wspólnie zorganizować „PONAD PODZIAŁAMI” pierwsze prawdziwie otware wydarzenia”
– napisał w mediach społecznościowych Piotr Kłosiński, prezes Polskiego Porozumienia Kynologicznego i wiceprezydent World Kennel Union.
Spotkanie jest pokłosiem nowej polityki PZŁ, która dostosowała swoje wewnętrzne praktyki do obowiązującego w Polsce prawa, które nie daje Związkowi Kynologicznemu w Polsce monopolu na rasowe psy myśliwskie. Łowczy Krajowy Paweł Lisiak, członek ZKwP i hodowca psów myśliwskich, którego psy były wielokrotnie odznaczane (pod kątem cech eksterierowych oraz za pracę) na wystawach i konkursach międzynarodowych, wraz z Zarządem PZŁ podjął decyzję o zerwaniu monopilistycznej współpracy z ZKwP.
Łowczy Krajowy PZŁ Paweł Lisiak i Prezes PPK Piotr Kłosiński. Fot. Robert Wyrostkiewicz
Cześć hodowców z ZKwP podjęło się hejtu wprowadzjąc opinię społeczna w błąd, jakoby poza ZKwP wszystkie inne hodowle były pseudohodowlami itd. Stąd Piotr Kłosiński przypomniał obserwatorom wydarzeń kynologicznych w PZŁ kilka faktów:
  • Po pierwsze, FCI (organizacja międzynarodowa, do której należy ZKwP – dop. Redakcji) nie jest i nigdy nie była jedną organizacją światową. Dodam tu tylko małą część pozostałych : WKU, UCI, ACW, AKC, BKC i wiele innych wspólnie ze sobą wymienających się dokumentacją czy sędziami kynologicznymi.
  • Po drugie, ZkwP jest jedynym członkiem w Polsce FCI nie dlatego, że jest najlepsza tylko dlatego, że tak stanowią regulaminy FCI (jeden przedstawiciel w kraju). Zresztą, nie tylko takie zasady ma FCI.
  • Po trzecie, głupota niektórych stwierdzeń osiąga szczyty Himalajów np. CHAMPION ZkwP zarejestrowany w PPK  dla was jest kundelkiem…
Kynologia poszła o lata świetlne do przodu, latając promami kosmicznymi i już od dawna nie potrzeba dłutem wykuwać koła z kamienia. Poza ZKwP też jest życie w kynologii, piękne psy, świetnie pracujące.
Istotą nowej polityki PZŁ było otwarcie na inne organizacje kynologiczne, któe jednak muszą spełniać standardy wskazane przez Związek (np. prowadzić księgi hodowlane czy posiadać opracowane i wzorce ras). Z naszych wiadomości wynika, że ponad tysiąc organizacji w Polsce wymogów PZŁ nie spełnia.
W spotkaniu uczestniczyli ze strony PZŁ Paweł Lisiak – Łowczy Krajowy PZŁ, Ewa Kraska – Członek ZG PZŁ , Marek Pudełko – specjalista hodowli, kynologii łowieckiej i sokolnictwa oraz z strony organizacji kynologicznych Grażyna Pukocz, Prezes Polskiej Federacji Kynologicznej (członek ACW), Paweł Palacz, Prezes Związku Hodowców Psów Rasowych (członek UCI) oraz Piotr Kłosiński, Prezes Polskiego Porozumienia Kynologicznego (członek WKU) oraz Prezes Polskiej Rady Kynologiczno-Felinologicznej.

Robert Wyrostkiewicz

Zobacz także